Handwerkszählung in Hamburg 2021

E V 2 - j 21 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2020

E V 2 - j 20 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2019

E V 2 - j 19 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2018

E V 2 - j 18 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2017

E V 2 - j 17 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2016

E V 2 - j 16 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2015

E V 2 - j 15 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2014

E V 2 - j 14 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2013

E V 2 - j 13 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2012

Korrektur
E V 2 - j 12 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2011

E V 2 - j 11 HH

Handwerkszählung in Hamburg 2010

E V 2 - j 10 H

Handwerkszählung in Hamburg 2009

E V 2 - j 09 H

Handwerkszählung in Hamburg 2008

E V 2 - j 08 H